Obserwuj

Łukasz Kolenda

UWAGA! Jeżeli jesteś Łukasz Kolenda, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 5.9
  • Pozytywnych recenzji: 62%
  • Liczba recenzji: 34 w tym 34 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 21
  • Liczba recenzji negatywnych: 13

Recenzje