Teraz możesz założyć konto i korzystać z nowych funkcji serwisu.
  • Średnia ocena: 6.5
  • Pozytywnych recenzji: 69%
  • Liczba recenzji: 743 w tym 743 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 516
  • Liczba recenzji negatywnych: 227
  • Średnio ocenia: tak samo jak inne źródła
  • Poziom ocen: 50% wyżej, 22% niżej, 28% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Tully
  • Najniższa ocena: 1.0 dla Emotki. Film
  • Najbardziej odrębna ocena: 1.0 dla Jak zostać kotem

Recenzje