RANKING SNOBAWKI - WERSJA LEAF GREEN

Lista

"Po policzeniu średniej oceny osób biorących udział w dla każdego filmu przy pomocy tajnego wzoru uwzględniającego także liczbę 10 dla danego filmu oraz liczbę osób z próby, które ten film widziały, utworzyłem ankietę złożoną z 60 filmów, której każdy wybierał 5 ulubionych filmów i jeden który uważał za zdecydowanie najlepszy. Tym sposobem filmy dostawały punkty i końcowy efekt widać w rankingu." https://www.facebook.com/groups/filmawka/permalink/2156117344663503