3.4 10.0 0.0 9
Bardzo negatywnie oceniony przez krytyków
4.9
Negatywnie oceniony przez użytkowników

Przyszłość. Ludzkie ciała i umysły opanowują Dusze, które choć dobre, nie potrafią czuć. Melanie udaje się nauczyć tego swoją Wagabundę.