7.2 10.0 0.0 6
Pozytywnie oceniony przez krytyków
6.7
Pozytywnie oceniony przez użytkowników