7.0 10.0 0.0 8
Pozytywnie oceniony przez krytyków
6.6
Pozytywnie oceniony przez użytkowników