7.2 10.0 0.0 6
Pozytywnie oceniony przez krytyków
6.6
Pozytywnie oceniony przez użytkowników