7.4 10.0 0.0 15
Pozytywnie oceniony przez krytyków
6.4
Pozytywnie oceniony przez użytkowników