7.2 10.0 0.0 13
Pozytywnie oceniony przez krytyków
6.4
Pozytywnie oceniony przez użytkowników