• Średnia ocena: 5.7
  • Pozytywnych recenzji: 56%
  • Liczba recenzji: 1268 w tym 904 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 504
  • Liczba recenzji negatywnych: 400

Recenzje