• Średnia ocena: 5.7
  • Pozytywnych recenzji: 56%
  • Liczba recenzji: 1295 w tym 931 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 518
  • Liczba recenzji negatywnych: 413

Recenzje