Paradoks

 • Średnia ocena: 5.9
 • Pozytywnych recenzji: 59%
 • Liczba recenzji: 201 w tym 117 z oceną
 • Liczba recenzji pozytywnych: 69
 • Liczba recenzji negatywnych: 48

Rozkład ocen

 • 10
  4
 • 9
  9
 • 8
  20
 • 7
  17
 • 6
  19
 • 5
  15
 • 4
  15
 • 3
  8
 • 2
  6
 • 1
  2
 • 0
  2

Recenzje