Teraz możesz założyć konto i korzystać z nowych funkcji serwisu.
Obserwuj

Ewelina Sikorska

UWAGA! Jeżeli jesteś Ewelina Sikorska, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.3
  • Pozytywnych recenzji: 81%
  • Liczba recenzji: 20 w tym 16 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 13
  • Liczba recenzji negatywnych: 3
  • Średnio ocenia: tak samo jak inni krytycy
  • Poziom ocen: 31% wyżej, 23% niżej, 46% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Piękna i Bestia
  • Najniższa ocena: 3.0 dla Molly
  • Najbardziej odrębna ocena: 9.0 dla Piękna i Bestia

Recenzje