Obserwuj

Maciej Poleszak

UWAGA! Jeżeli jesteś Maciej Poleszak, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 5.4
  • Pozytywnych recenzji: 51%
  • Liczba recenzji: 70 w tym 65 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 33
  • Liczba recenzji negatywnych: 32

Recenzje

Wyświetlasz recenzje bez 19 duplikatów. Możesz wyświetlić wszystkie recenzje.