Obserwuj

Damian Drabik

UWAGA! Jeżeli jesteś Damian Drabik, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 5.2
  • Pozytywnych recenzji: 48%
  • Liczba recenzji: 109 w tym 40 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 19
  • Liczba recenzji negatywnych: 21
  • Średnio ocenia: 1.6 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 0% wyżej, 78% niżej, 23% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 8.0 dla Nić widmo
  • Najniższa ocena: 1.0 dla Slender Man
  • Najbardziej odrębna ocena: 4.0 dla Tamte dni, tamte noce

Recenzje