Obserwuj

Michał Misztal

UWAGA! Jeżeli jesteś Michał Misztal, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.9
  • Pozytywnych recenzji: 73%
  • Liczba recenzji: 36 w tym 33 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 24
  • Liczba recenzji negatywnych: 9
  • Średnio ocenia: 0.5 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 75% wyżej, 17% niżej, 8% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Avengers: Wojna bez granic
  • Najniższa ocena: 2.0 dla Doom
  • Najbardziej odrębna ocena: 8.0 dla Terminator: Ocalenie

Recenzje