Obserwuj

Żaneta Wiśnik

UWAGA! Jeżeli jesteś Żaneta Wiśnik, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.2
  • Pozytywnych recenzji: 64%
  • Liczba recenzji: 23 w tym 22 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 14
  • Liczba recenzji negatywnych: 8
  • Średnio ocenia: 1.0 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 68% wyżej, 27% niżej, 5% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Ciche miejsce
  • Najniższa ocena: 4.2 dla Dom zbrodni
  • Najbardziej odrębna ocena: 10.0 dla Słudzy diabła

Recenzje