Obserwuj

Wojciech Wilk

UWAGA! Jeżeli jesteś Wojciech Wilk, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 5.8
  • Pozytywnych recenzji: 61%
  • Liczba recenzji: 22 w tym 18 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 11
  • Liczba recenzji negatywnych: 7
  • Średnio ocenia: 0.6 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 33% wyżej, 44% niżej, 22% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Ciche miejsce
  • Najniższa ocena: 2.0 dla Kobiety mafii
  • Najbardziej odrębna ocena: 3.0 dla Liga Sprawiedliwości

Recenzje