Obserwuj

Anna Stańczyk

UWAGA! Jeżeli jesteś Anna Stańczyk, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.6
  • Pozytywnych recenzji: 83%
  • Liczba recenzji: 32 w tym 30 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 25
  • Liczba recenzji negatywnych: 5
  • Średnio ocenia: 0.2 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 38% wyżej, 4% niżej, 58% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Kung Fu Panda
  • Najniższa ocena: 1.0 dla Pora mroku
  • Najbardziej odrębna ocena: 5.0 dla Grace księżna Monako

Recenzje