Obserwuj

Michał Chudoliński

UWAGA! Jeżeli jesteś Michał Chudoliński, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.5
  • Pozytywnych recenzji: 90%
  • Liczba recenzji: 43 w tym 10 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 9
  • Liczba recenzji negatywnych: 1
  • Średnio ocenia: tak samo jak inni krytycy
  • Poziom ocen: 56% wyżej, 11% niżej, 33% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Avengers
  • Najniższa ocena: 5.0 dla Ant-Man
  • Najbardziej odrębna ocena: 5.0 dla Ant-Man

Recenzje

Wyświetlasz recenzje bez 1 duplikatu. Możesz wyświetlić wszystkie recenzje.