451° Fahrenheita

2018 Film
5.1 10.0 0.0 11
Negatywnie oceniony przez krytyków
4.4
Negatywnie oceniony przez użytkowników

Przyszłość. Aspirujący na kapitana młody strażak sumiennie wykonuje swoją pracę, tłumiąc rebeliantów i paląc ich książki. Gdy poznaje Clarisse, zaczyna kwestionować sluszność swoich działań.