Projekt X

2012 Film
5.0 10.0 0.0 4
Negatywnie oceniony przez krytyków
5.4
Negatywnie oceniony przez użytkowników

Szalona impreza urodzinowa nastolatków widziana z perspektywy cyfrowych kamer.