Paranormal Activity 3

2011 Film
6.0 10.0 0.0 4
Pozytywnie oceniony przez krytyków
5.3
Negatywnie oceniony przez użytkowników

Po przeprowadzce do nowego domu Katie i Kristi nawiązują kontakt z siłami nadprzyrodzonymi.