Układ idealny

2019 Film
? 10.0 0.0 1
Oczekuje na przynajmniej 3 oceny krytyków
6.5
Pozytywnie oceniony przez użytkowników

Ulrich Mott, ambitny karierowicz, żeni się z zamożną wdową, aby utrzymywać kontakty z wpływowymi politykami.