Zoologia

2016 Film
7.0 10.0 0.0 6
Pozytywnie oceniony przez krytyków
6.0
Pozytywnie oceniony przez użytkowników

Natasza wiedzie nudne życie. Pewnego dnia kobiecie wyrasta ogon.

6

Konstruuje ciekawy problem społeczny o akceptacji przez otoczenie i akceptacji samego siebie, zarówno w ujęciu stwarzania swojego ja, jak i stawania się sobą w oczach innego. Zaskakuje całkiem luźne podejście, humor działa, a reżyser panuje nad obrazem. Zostaje jednak wrażenie, że część stawianych pytań jest świadomie omijana i w zamian dostajemy odpowiedzi, które nas raczej nie interesują. Bo umówmy się, nie jest to na poziomie problemowym nic odkrywczego ani wytyczającego nowe szlaki.

Komentarze 0

Nic nie znaleziono.