Teraz możesz założyć konto i korzystać z nowych funkcji serwisu.
UWAGA! Jeżeli jesteś związany z Filmaster (np. recenzent, redaktor, webmaster), to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego źródła (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.5
  • Pozytywnych recenzji: 79%
  • Liczba recenzji: 290 w tym 186 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 147
  • Liczba recenzji negatywnych: 39
  • Średnio ocenia: 0.3 niżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 39% wyżej, 28% niżej, 33% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Nić widmo
  • Najniższa ocena: 1.0 dla Czuwaj
  • Najbardziej odrębna ocena: 3.0 dla Pokój

Recenzje