Obserwuj

Alicja Górska

UWAGA! Jeżeli jesteś Alicja Górska, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.2
  • Pozytywnych recenzji: 69%
  • Liczba recenzji: 149 w tym 146 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 101
  • Liczba recenzji negatywnych: 45
  • Średnio ocenia: 0.3 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 55% wyżej, 16% niżej, 29% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Pokój
  • Najniższa ocena: 1.0 dla Knives out
  • Najbardziej odrębna ocena: 9.0 dla Legion samobójców

Recenzje

Wyświetlasz recenzje bez 2 duplikatów. Możesz wyświetlić wszystkie recenzje.