Obserwuj

Krytyk

UWAGA! Jeżeli jesteś związany z Krytyk (np. recenzent, redaktor, webmaster), to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego źródła (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.4
  • Pozytywnych recenzji: 72%
  • Liczba recenzji: 239 w tym 236 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 171
  • Liczba recenzji negatywnych: 65
  • Średnio ocenia: 0.4 wyżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 57% wyżej, 16% niżej, 28% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Pokój
  • Najniższa ocena: 0.5 dla Berlin Diaries
  • Najbardziej odrębna ocena: 9.0 dla Legion samobójców

Recenzje