Obserwuj

Kamil Jędrasiak

UWAGA! Jeżeli jesteś Kamil Jędrasiak, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.0
  • Pozytywnych recenzji: 80%
  • Liczba recenzji: 89 w tym 89 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 71
  • Liczba recenzji negatywnych: 18
  • Średnio ocenia: 0.6 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 61% wyżej, 13% niżej, 26% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.5 dla Paperman
  • Najniższa ocena: 0.5 dla Berlin Diaries
  • Najbardziej odrębna ocena: 6.0 dla Intruz

Recenzje