Teraz możesz założyć konto i korzystać z nowych funkcji serwisu.
Obserwuj

Katarzyna Wolanin

UWAGA! Jeżeli jesteś Katarzyna Wolanin, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.2
  • Pozytywnych recenzji: 74%
  • Liczba recenzji: 139 w tym 65 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 48
  • Liczba recenzji negatywnych: 17
  • Średnio ocenia: 0.7 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 23% wyżej, 36% niżej, 41% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 8.0 dla Dzika grusza
  • Najniższa ocena: 1.0 dla Czuwaj
  • Najbardziej odrębna ocena: 2.0 dla Iluzja 2

Recenzje