Obserwuj

Jan Popiołek

UWAGA! Jeżeli jesteś Jan Popiołek, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.9
  • Pozytywnych recenzji: 83%
  • Liczba recenzji: 6 w tym 6 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 5
  • Liczba recenzji negatywnych: 1
  • Średnio ocenia: 0.1 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 17% wyżej, 0% niżej, 83% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 8.0 dla Twój Vincent
  • Najniższa ocena: 5.0 dla Obcy: Przymierze
  • Najbardziej odrębna ocena: 6.0 dla Kong: Wyspa Czaszki

Recenzje