Obserwuj

Krzysztof Bogumilski

UWAGA! Jeżeli jesteś Krzysztof Bogumilski, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.3
  • Pozytywnych recenzji: 97%
  • Liczba recenzji: 169 w tym 33 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 32
  • Liczba recenzji negatywnych: 1

Recenzje

Wyświetlasz recenzje bez 8 duplikatów. Możesz wyświetlić wszystkie recenzje.