5.7 10.0 0.0 4
Negatywnie oceniony przez krytyków
5.1
Negatywnie oceniony przez użytkowników