Aktualizacja serwisu

Wpis
  • Rodzaj: Serwis
  • Dodany: 23 maja 2020

Cześć!

Dzisiaj kolejna aktualizacja serwisu. Zobaczcie co tym razem zostało zrobione.

Import z IMDb

Dodaliśmy możliwość importu z największej filmowej bazy na świecie, czyli serwisu IMDb. Nasz import obsługuje wszystkie pliki eksportu IMDb. Możecie więc importować z IMDb:

  • Swoje oceny ze strony "Your Ratings" na IMDb.
  • Swoje zaznaczenia ze strony "Your Check-Ins" na IMDb.
  • Swoje "chcę zobaczyć" ze strony "Your Watchlist" na IMDb.
  • Swoje listy ze strony "Your Lists" na IMDb.

Importować swoją aktywność z IMDb możecie na stronie "Import i eksport" w ustawieniach swojego konta: https://mediakrytyk.pl/ustawienia/import_eksport

Opcjonalne zapisywanie recenzji, komentarzy i wiadomości Enterem

Dodaliśmy nową opcję "Zapisywanie recenzji, komentarzy i wiadomości Enterem" do ustawień preferencji. Domyślnie Enter tworzy nową linię podczas pisania recenzji, komentarzy i wiadomości. Gdy włączycie nową opcję, to wtedy Enter zapisuje, dzięki czemu nie musicie już klikać w przycisk "Dodaj" lub "Zapisz". Nowe linie można wtedy tworzyć wciskając jednocześnie Enter + Ctrl.

Przenoszenie ocen połówkowych

Od pewnego czasu nie ma już konieczności zapisywania ocen połówkowych w recenzjach, ponieważ oceny połówkowe można dodawać bezpośrednio (rozwijając skalę ocen). Część recenzji ma jednak jeszcze w swojej treści zapisane oceny połówkowe. Są to najczęściej recenzje napisane przed wprowadzeniem ocen połówkowych lub recenzje importowane z Filmwebu, gdzie ocen połówkowych nie ma. Stworzyliśmy więc miejsce gdzie można zobaczyć i łatwo zmienić (np. dodać ocenę połówkową i usunąć ją z recenzji) swoje recenzje, w których zapisane są oceny połówkowe.

Sprawdzić swoje recenzje z ocenami połówkowymi możecie tutaj: https://mediakrytyk.pl/ustawienia/polowkowe

Mniejsze zmiany

  • Możliwa jest teraz zmiana filmów przed zatwierdzeniem importu.
  • Ustawienia list teraz zajmują całą stronę (bez prawej kolumny). Dzięki temu na ekranach komputerów ustawienia list są jeszcze bardziej przejrzyste.
  • Panele krytyków i źródeł teraz zajmują całą stronę (bez prawej kolumny). Dzięki temu na ekranach komputerów panele są jeszcze bardziej przejrzyste.
Lista wszystkich wpisów