Obserwuj

Film jak sen

UWAGA! Jeżeli jesteś związany z Film jak sen (np. recenzent, redaktor, webmaster), to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego źródła (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.6
  • Pozytywnych recenzji: 74%
  • Liczba recenzji: 292 w tym 280 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 208
  • Liczba recenzji negatywnych: 72
  • Średnio ocenia: tak samo jak inne źródła
  • Poziom ocen: 54% wyżej, 18% niżej, 28% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Roma
  • Najniższa ocena: 1.0 dla Jej twarz
  • Najbardziej odrębna ocena: 2.0 dla Moje wielkie greckie wesele 2

Recenzje