Obserwuj

Anna Kalemba

UWAGA! Jeżeli jesteś Anna Kalemba, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.0
  • Pozytywnych recenzji: 88%
  • Liczba recenzji: 82 w tym 82 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 72
  • Liczba recenzji negatywnych: 10

Recenzje