Filmosfera

 • Średnia ocena: 6.2
 • Pozytywnych recenzji: 59%
 • Liczba recenzji: 196 w tym 196 z oceną
 • Liczba recenzji pozytywnych: 115
 • Liczba recenzji negatywnych: 81

Rozkład ocen

 • 10
  3
 • 9
 • 8
  35
 • 7
 • 6
  77
 • 5
  64
 • 4
 • 3
  17
 • 2
 • 1

Recenzje