Obserwuj

Emilia Troszczyńska

UWAGA! Jeżeli jesteś Emilia Troszczyńska, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.1
  • Pozytywnych recenzji: 57%
  • Liczba recenzji: 37 w tym 37 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 21
  • Liczba recenzji negatywnych: 16
  • Średnio ocenia: 0.2 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 38% wyżej, 24% niżej, 38% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Pokój
  • Najniższa ocena: 3.3 dla Emotki. Film
  • Najbardziej odrębna ocena: 6.7 dla The Circle. Krąg

Recenzje