Obserwuj

Katarzyna Szymańska

UWAGA! Jeżeli jesteś Katarzyna Szymańska, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 5.9
  • Pozytywnych recenzji: 52%
  • Liczba recenzji: 45 w tym 44 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 23
  • Liczba recenzji negatywnych: 21
  • Średnio ocenia: 0.4 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 28% wyżej, 48% niżej, 25% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla La La Land
  • Najniższa ocena: 1.7 dla Umysł w ogniu
  • Najbardziej odrębna ocena: 1.7 dla Umysł w ogniu

Recenzje