Obserwuj

Marta Suchocka

UWAGA! Jeżeli jesteś Marta Suchocka, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 5.7
  • Pozytywnych recenzji: 44%
  • Liczba recenzji: 34 w tym 34 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 15
  • Liczba recenzji negatywnych: 19
  • Średnio ocenia: 0.3 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 29% wyżej, 38% niżej, 32% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 8.3 dla Kształt wody
  • Najniższa ocena: 3.3 dla Power Rangers
  • Najbardziej odrębna ocena: 5.0 dla To

Recenzje