Obserwuj

Paweł Marek

UWAGA! Jeżeli jesteś Paweł Marek, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 5.6
  • Pozytywnych recenzji: 40%
  • Liczba recenzji: 5 w tym 5 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 2
  • Liczba recenzji negatywnych: 3
  • Średnio ocenia: 1.1 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 40% wyżej, 60% niżej, 0% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 8.3 dla Cloverfield Lane 10
  • Najniższa ocena: 3.3 dla Deadpool
  • Najbardziej odrębna ocena: 3.3 dla Deadpool

Recenzje