Obserwuj

Z winem do kina

UWAGA! Jeżeli jesteś związany z Z winem do kina (np. recenzent, redaktor, webmaster), to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego źródła (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.2
  • Pozytywnych recenzji: 80%
  • Liczba recenzji: 100 w tym 85 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 68
  • Liczba recenzji negatywnych: 17
  • Średnio ocenia: tak samo jak inne źródła
  • Poziom ocen: 28% wyżej, 32% niżej, 40% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Dogville
  • Najniższa ocena: 4.2 dla Love
  • Najbardziej odrębna ocena: 5.8 dla Nienawistna ósemka

Recenzje