Teraz możesz założyć konto i korzystać z nowych funkcji serwisu.
Obserwuj

Piotr Wdowiak

UWAGA! Jeżeli jesteś Piotr Wdowiak, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.2
  • Pozytywnych recenzji: 81%
  • Liczba recenzji: 58 w tym 57 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 46
  • Liczba recenzji negatywnych: 11
  • Średnio ocenia: tak samo jak inni krytycy
  • Poziom ocen: 26% wyżej, 30% niżej, 44% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.2 dla Toni Erdmann
  • Najniższa ocena: 5.0 dla Miles Davis i ja
  • Najbardziej odrębna ocena: 5.8 dla Nienawistna ósemka

Recenzje