Teraz możesz założyć konto i korzystać z nowych funkcji serwisu.
Obserwuj

Piotr Wdowiak

UWAGA! Jeżeli jesteś Piotr Wdowiak, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.2
  • Pozytywnych recenzji: 79%
  • Liczba recenzji: 97 w tym 82 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 65
  • Liczba recenzji negatywnych: 17
  • Średnio ocenia: tak samo jak inni krytycy
  • Poziom ocen: 28% wyżej, 32% niżej, 41% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Dogville
  • Najniższa ocena: 4.2 dla Love
  • Najbardziej odrębna ocena: 5.8 dla Nienawistna ósemka

Recenzje