Teraz możesz założyć konto i korzystać z nowych funkcji serwisu.
UWAGA! Jeżeli jesteś związany z Gameplay.pl (np. recenzent, redaktor, webmaster), to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego źródła (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.4
  • Pozytywnych recenzji: 74%
  • Liczba recenzji: 175 w tym 80 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 59
  • Liczba recenzji negatywnych: 21
  • Średnio ocenia: 0.2 wyżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 60% wyżej, 19% niżej, 21% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla LEGO® BATMAN: FILM
  • Najniższa ocena: 0.0 dla Notatnik śmierci
  • Najbardziej odrębna ocena: 0.5 dla Widzę, widzę

Recenzje