Obserwuj

Adam Kaczmarek

UWAGA! Jeżeli jesteś Adam Kaczmarek, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.5
  • Pozytywnych recenzji: 75%
  • Liczba recenzji: 21 w tym 20 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 15
  • Liczba recenzji negatywnych: 5
  • Średnio ocenia: tak samo jak inni krytycy
  • Poziom ocen: 45% wyżej, 10% niżej, 45% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Dunkierka
  • Najniższa ocena: 2.0 dla Obcy: Przymierze
  • Najbardziej odrębna ocena: 2.0 dla Obcy: Przymierze

Recenzje