Obserwuj

Konrad Flis

UWAGA! Jeżeli jesteś Konrad Flis, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.7
  • Pozytywnych recenzji: 81%
  • Liczba recenzji: 32 w tym 31 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 25
  • Liczba recenzji negatywnych: 6

Recenzje