Obserwuj

Filip Grabski

UWAGA! Jeżeli jesteś Filip Grabski, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.4
  • Pozytywnych recenzji: 92%
  • Liczba recenzji: 72 w tym 39 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 36
  • Liczba recenzji negatywnych: 3
  • Średnio ocenia: 0.8 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 87% wyżej, 0% niżej, 13% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Nowy początek
  • Najniższa ocena: 4.0 dla Rings
  • Najbardziej odrębna ocena: 7.3 dla The Meg

Recenzje