Obserwuj

Bezszyldu

UWAGA! Jeżeli jesteś związany z Bezszyldu (np. recenzent, redaktor, webmaster), to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego źródła (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.2
  • Pozytywnych recenzji: 63%
  • Liczba recenzji: 138 w tym 128 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 80
  • Liczba recenzji negatywnych: 48
  • Średnio ocenia: 0.7 niżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 26% wyżej, 47% niżej, 27% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Nić widmo
  • Najniższa ocena: 1.0 dla Jak dogryźć mafii
  • Najbardziej odrębna ocena: 3.0 dla Shin Gojira

Recenzje