Obserwuj

Dawid Smyk

UWAGA! Jeżeli jesteś Dawid Smyk, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.1
  • Pozytywnych recenzji: 62%
  • Liczba recenzji: 30 w tym 26 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 16
  • Liczba recenzji negatywnych: 10
  • Średnio ocenia: 1.1 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 8% wyżej, 64% niżej, 28% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 8.5 dla Blade Runner 2049
  • Najniższa ocena: 3.5 dla Twarz
  • Najbardziej odrębna ocena: 5.0 dla Dunkierka

Recenzje