Teraz możesz założyć konto i korzystać z nowych funkcji serwisu.
UWAGA! Jeżeli jesteś związany z Ostatnia Tawerna (np. recenzent, redaktor, webmaster), to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego źródła (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.4
  • Pozytywnych recenzji: 64%
  • Liczba recenzji: 161 w tym 157 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 100
  • Liczba recenzji negatywnych: 57

Recenzje

Wyświetlasz recenzje bez 1 duplikatu. Możesz wyświetlić wszystkie recenzje.