Obserwuj

Wiktoria Mierzwińska

UWAGA! Jeżeli jesteś Wiktoria Mierzwińska, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.0
  • Pozytywnych recenzji: 73%
  • Liczba recenzji: 12 w tym 11 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 8
  • Liczba recenzji negatywnych: 3
  • Średnio ocenia: 1.0 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 75% wyżej, 13% niżej, 13% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Wonder Woman
  • Najniższa ocena: 4.0 dla Atomic Blonde
  • Najbardziej odrębna ocena: 10.0 dla Wonder Woman

Recenzje