Obserwuj

Bartosz Stuła

UWAGA! Jeżeli jesteś Bartosz Stuła, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 8.4
  • Pozytywnych recenzji: 100%
  • Liczba recenzji: 13 w tym 13 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 13
  • Liczba recenzji negatywnych: 0
  • Średnio ocenia: 1.4 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 100% wyżej, 0% niżej, 0% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla To
  • Najniższa ocena: 7.0 dla Król Artur: Legenda miecza
  • Najbardziej odrębna ocena: 10.0 dla Czarna Pantera

Recenzje