Teraz możesz założyć konto i korzystać z nowych funkcji serwisu.
UWAGA! Jeżeli jesteś związany z Gildia Filmu (np. recenzent, redaktor, webmaster), to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego źródła (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.6
  • Pozytywnych recenzji: 75%
  • Liczba recenzji: 226 w tym 210 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 157
  • Liczba recenzji negatywnych: 53
  • Średnio ocenia: 0.3 wyżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 60% wyżej, 15% niżej, 25% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Czarna Pantera
  • Najniższa ocena: 2.0 dla Escape Room
  • Najbardziej odrębna ocena: 10.0 dla Maria Skłodowska-Curie

Recenzje